montaż autogazu
serwis lpg
o nas
aktualnosciwycena lpgopinie o energy gaz polska
floty
lpg do szkół nauki jazdyraty
galeria
video
instalacje gazowe
direct
gaz ciekły
dlm
cennik lpg
certyfikaty
pytania lpg
mechanika pojazdowa
praca
pasja
sport
raty
kontakt energy gaz polska
serwis autogaz


KORZYŚCI
WYNIKAJĄCE Z ZAŁOŻENIA INSTALACJI LPG

Ceny benzyny w ostatnim czasie znacznie wzrosły i będą rosły do poziomu cen Unii Europejskiej. Sytuacja ta jest nieunikniona, choć proces będzie rozłożony w czasie.
Już teraz, korzystając z zasilania gazowego w samochodzie, oszczędzacie Państwo
bez straty na dynamice i komforcie jazdy.

Kalkulator opłacalności instalacji LPG

Cena benzyny / litr
-
+
0 PLN 10 PLN
Cena LPG / litr
-
+
0 PLN 10 PLN
Zużycie benzyny / na 100km
-
+
0 L 30 L
Zużycie LPG / większe od zużycia benzyny
-
+
0 % 100 %
Miesięczny przebieg
-
+
0 km 10 000 km
Cena instalacji z montażem
-
+
0 PLN 8 000 PLN


PRZYKŁADOWE KALKULACJE OSZCZĘDNOŚCI DLA WYBRANYCH AUT
KORZYŚCI EKOLOGICZNE

Stosowanie paliwa gazowego w porównaniu z benzynowym powoduje zdecydowanie niższy poziom emisji toksycznych substancji do atmosfery. Redukcja zanieczyszczeń może sięgać około:
- 60% w przypadku tlenku węgla,
- 50% w przypadku węglowodorów i tlenku azotu,
- 10% w przypadku dwutlenku węgla.

Wzrost zanieczyszczenia atmosfery oraz degradacja środowiska naturalnego spowodowały konieczność limitowania zawartości składników toksycznych spalin samochodowych, tzn. że ich ilość nie może przekraczać granicznych wartości określonych przepisami. Zgodnie z obowiązującą od 2000 r. normą EURO 3 limity te kształtują się następująco:
- zawartość (CO) - 2,3 g/km,
- zawartość (HC) - 0,15 g/km,
- zawartość (NOx) - 0,15 g/km.

W przewidywanej do wprowadzenia w 2005 r. normie EURO 4 proponowane jest dalsze ograniczenie emisji tych składników do wartości:
- (CO) - 1,0 g/km,
- (HC) - 0,1 g/km,
- (NOx) - 0,08 g/km.

W tej sytuacji zrozumiałe jest zainteresowanie producentów samochodów alternatywnymi źródłami energii, które umożliwiają pełnienie tych wymagań.

Poszukiwanie paliw alternatywnych, które mogłyby być zastosowane na skalę przemysłową związane jest nie tylko z działaniami proekologicznymi, ale także ze świadomością powolnego wyczerpywania się źródeł ropy naftowej. Paliwem alternatywnym dla benzyn i olei napędowych może być, więc każde paliwo o podobnej wartości opałowej, niższej emisji składników toksycznych spalin oraz konkurencyjnej cenie. W chwili obecnej najbardziej popularnym paliwem gazowym jest płynny propan-butan (LPG), stosowany do napędu silników ZI, alternatywnie z benzyną lub zastępujący olej napędowy w silnikach gazowych. Popularność LPG wynika z jego ceny, relatywnie niskich kosztów aparatury zasilającej i infrastruktury.
Aspekt ekologiczny jest bardzo ważny szczególnie w przypadku samochodów starszych. We Włoszech organizowane są promocje polegające na refundacji kosztów zamontowanej instalacji LPG w starszych samochodach: 50% kosztów instalacji LPG pokrywa państwo, 20% wartości - producent i 10% - warsztat montujący. Klient otrzymuje, więc refundację 80% kosztów instalacji LPG dla starszego samochodu!

Instalacje LPG nowej generacji spełniają normy EURO 2 z 30% zapasem do górnej granicy w Polsce, a w Europie norma ta to EURO 3, a także istniejące już systemy,
które potrafią spełnić normy EURO 4.

 

Zobacz nasze aukcje:
  

© Copyright 2016
www.egp.pl